คำชี้แจง: สำหรับบุคลากรที่เข้าใช้งานครั้งแรก
  • ชื่อผู้ใช้ = หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  • รหัสผ่าน = เลขวันเกิด 8 หลัก
    รูปแบบ ddmmyyyy เช่น 02052563
  • กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย

สำหรับบุคลากร


ผู้ดูแลและผู้รับผิดชอบ คลิกที่นี่